Izleti
Položaj Neuma na raskrižju putova i blizina većih regionalnih centara, zračnih luka, poznatih turističkih destinacija, stvara dodatni motiv da Vaš boravak upotpunite zanimljivim sadržajima i obogatite svoja iskustva razgledavanjem i upoznavanjem zanimljivosti ovoga kraja.